Εκπαιδευόμενοι

Το Έργο μας με τους Εκπαιδευόμενους

Το CyQF εμπλέκεται με τους εκπαιδευόμενους σε διοικητικές δομές μέσω διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες και τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία αξιολόγησης και διαπίστευσής μας.

Αυτή η ανατροφοδότηση απαιτείται ρητά από τις οδηγίες Διασφάλισης Ποιότητας.

Όλες οι ομάδες θεσμικής αναθεώρησης περιλαμβάνουν ένα εκπαιδευόμενο ή ένα εκπρόσωπο των εκπαιδευόμενων. Επίσης, τα θεσμικά όργανα εμπλέκουν και εκπαιδευόμενους στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης τους πριν την αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων, η ομάδα συναντάει τους εκπαιδευόμενους ή/και τους αντιπροσώπους.