Πάροχοι

Το Έργο μας με τους Παρόχους

Το CyQF εμπλέκεται με παρόχους και ιδρύματα περαιτέρω και ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σε όλες τις περιπτώσεις προωθούμε τη βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας.

Μέσω της ΑνΑΔ εμπλεκόμαστε συστηματικά με παρόχους και ιδρύματα μέσω των διευθύνσεων Διασφάλισης Ποιότητας και Προσόντων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο:
  • Προτύπων και ανάπτυξης προγραμμάτων
  • Επικύρωσης και αξιολόγησης προγράμματος
  • Εποπτείας
  • Πιστοποίησης
  • Ετήσιων συναντήσεων ανταλλαγής απόψεων (διαλόγου)
  • Θεσμικής αξιολόγησης